Annonsering/Advertising

Önskar du eller ditt företag att annonsera/köpa länkar ifrån Fotbollstradaren.com ? Detta är fullt möjligt och jag kan erbjuda lite olika alternativ beroende på vad ni är ute efter. 

Länkar ifrån startsidan i 12 månader

1. Länken kommer att placeras i höger sidebar.

2. Länken kommer att vara giltig i 12 månader. Därefter behöver den förnyas om den inte ska tas bort.

3. Kostnaden för att placera en länk på startsidan i 12 månader är 3000 SEK / 300 EUR

Köp av permanenta artiklar

1. Artikeln får maximalt innehålla 3 externa länkar.

2. Samtliga länkar i artikeln kommer att vara dofollow.

3. Ni skriver själva artikeln så att den blir utformad precis som ni vill ha den.

4. Artikeln kommer att ligga kvar i arkivet för alltid.

5. Kostnaden för att publicera en artikel ligger för tillfället på 2100 SEK / 210 EUR.

Vid intresse, ta kontakt med mig via min E-post adress.

Below you can find the same text in english

Links from the homepage for 12 months

1. All links will be placed in the right sidebar.

2. All links will be valid for 12 months. Then these need to be renewed if they are not to be removed.

3. The cost of placing a link on the homepage for 12 months is 3000 SEK / 300 EUR.

Purchase of permanent articles

1. The article may contain a maximum of 3 external links.

2. All links in the article will be dofollow.

3. You write the article yourself so that it is designed exactly as you want it. 

4. The article will remain in the archive forever.

5. The cost of publishing an article is currently 2100 SEK / 210 EUR

If interested, please contact me via my E-mail address.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar